KEPMEN M.PE 555.K/26/M.PE/1995

Pasal 66 Penyimpanan Bahan Peledak Peka Detonator

(1)     Apabila bahan peledak peka detonator disimpan di dalam gudang berbentuk bangunan harus:

a. Tetap dalam kemasan aslinya dan

tidak boleh dipindah ke dalam kemasan lain saat disimpan di dalam gudang handak

b. Diletakkan di atas bangku dengan tinggi sekurang-kurangnya 30 sentimeter dari lantai gudang dan :

1).  Tinggi tumpukan maksimum 5 peti, lebar tumpukan sebanyak-banyaknya 4 peti dan panjang tumpukan disesuaikan dengan ukuran gudang;

2). Diantara tiap lapisan peti harus diberi papan penyekat yang tebalnya paling sedikit 1,5 sentimeter;

3). Jarak antara tumpukan berikutnya sekurang-kurangnya 80 sentimeter dan

jarak antar tumpukan minimal 80 cm untuk akses pengambilan bahan peledak

4). Harus tersedia ruang bebas antara tumpukan dengan dinding gudang sekurang-kurangnya 30 Sentimeter.

jarak antara tumpukan dengan dinding, jadi tumpukan handak tidak bersender ke dinding

(2)     apabila disimpan dalam gudang berbentuk peti kemas bahan peledak peka detonator harus harus :

a. Ditumpuk dengan baik sehingga udara udara dapat mengalir di sekitar tumpukan dan

b. Kapasitas penyimpanan tidak boleh melebihi 2.000 kilogram

Untuk penyimpanan di dalam kontener, maksimum kapasitas handak peka detonator (mis : dinamit) adalah 2 Ton

0